RSVTI | RSVTI Bucuresti | Autorizare ISCIR | Instalatii sub presiune | Instalatii de ridicat

Despre noi

  Servicii Operator RSVTI , consultanta tehnica ISCIR , servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR , Autorizare ISCIR functionare (AF), Verificari Tehnice Periodice (VTP), Verificari Tehnice in utilizare (VTU) conf. HG 2139 / 2004 , RADTP (avizare documentatie tehnica preliminara de montare / reparare ) :

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP ) : centrala termica, vas expansiune, cazan abur, apa calda sau fierbinte, recipient sub presiune (compresor , aer, skid , statie / statii GPL, amoniac etc.), conducte sub presiune, autoclave etc.

INSTALATII DE RIDICAT ( IR ) : macara, automacara, stivuitor, nacela si platforma ridicatoare, mecanism ridicat, pod rulant, elevator, scari rulante, ascensor / lift, telecabina, teleschi, telescaun, sisteme de parcare automatizate etc.

Instruire / autorizare / prelungire autorizatie personal deservent : macaragiu, stivuitorist, liftier, nacelist, elevatorist, legator de sarcina, fochist, manevrant instalatii de ridicat, operator deservire instalatii sub presiune.

     În exercitarea activitatii,  operatorul RSVTI are obligatia sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia în vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si întretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR si fie efectuate în conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

 

Certificat autorizare ISCIR
autorizare-iscir
Instalatii autorizate ISCIR
autorizare-iscir