RSVTI | RSVTI Bucuresti | Autorizare ISCIR | Instalatii sub presiune | Instalatii de ridicat

Despre noi

  Servicii Operator RSVTI , consultanta tehnica ISCIR , servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR , Autorizare ISCIR functionare (AF), Verificari Tehnice Periodice (VTP), Verificari Tehnice in utilizare (VTU) conf. HG 2139 / 2004 , RADTP (avizare documentatie tehnica preliminara de montare / reparare ) :

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP ) : centrala termica, vas expansiune, cazan abur, apa calda sau fierbinte, recipient sub presiune (compresor , aer, skid , statie / statii GPL, amoniac etc.), conducte sub presiune, autoclave etc.

INSTALATII DE RIDICAT ( IR ) : macara, automacara, stivuitor, nacela si platforma ridicatoare, mecanism ridicat, pod rulant, elevator, scari rulante, ascensor / lift, telecabina, teleschi, telescaun, sisteme de parcare automatizate etc.

Instruire / autorizare / prelungire autorizatie personal deservent : macaragiu, stivuitorist, liftier, nacelist, elevatorist, legator de sarcina, fochist, manevrant instalatii de ridicat, operator deservire instalatii sub presiune.

     În exercitarea activit??ii,  operatorul RSVTI are obliga?ia s? supravegheze ca m?surile impuse de legisla?ia în vigoare privind func?ionarea, exploatarea, precum ?i între?inerea ?i repararea instala?iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR s? fie efectuate în conformitate cu cerin?ele prescrip?iilor tehnice aplicabile.

 

Certificat autorizare ISCIR
autorizare-iscir
Instalatii autorizate ISCIR
autorizare-iscir