RSVTI | RSVTI Bucuresti | Autorizare ISCIR | Instalatii sub presiune | Instalatii de ridicat

Servicii

 Ce inseamna Operator RSVTI?

      Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificare , inregistrare  la ISCIR, supraveghere de activitati de intretinere , reparare si exploatare a instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si legislatia aferenta in vigoare.

De ce aveti nevoie de RSVTI ?

In conformitate cu Legea 64 / 2008 reactualizata 17.04.2019 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt (conform Art. 15)

Pct. 1. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute in anexa nr. 2 pct. 1-4 si in anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 are obligatia sa le inregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita în situatia tehnica sau juridica a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice. 
Pct. 2. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor / echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.
Art. 25. - d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei

 

              Ne desfasuram activitatea cu preponderenta in Bucuresti si in Ilfov.

 

Despre RSVTI Bucuresti

      AVV TEHNIC PROTECTOR este societate comerciala autorizata ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor  (RSVTI ).

       
       AVV TEHNIC PROTECTOR presteaza servicii de operator RSVTI, instruire ISCIR . precum si de consultanta tehnica in domeniu prin personal propriu, profesionisti cu o vasta experienta in domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului 147 / 2006 ,  emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, supravegherea intretinerii si repararii instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice (ale proprietarului) cu care are contract de prestari de servicii, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare. Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate in ORDINUL 130 / 2011 inlocuieste ORD._Nr_382_2009.htm - Abrogat, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

 

Obligatii detinator / utilizator de instalatii .

       In conformitate cu Ord.130 / 2011 art.40 , in afara obligatiilor prevazute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile detinatoare / utilizatoare de instalatii / echipamente din domeniul ISCIR mai au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa numeasca prin decizie interna operator RSVTI pentru toate instalatiile / echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin / utilizeaza;

b) in cazul în care detinatorul / utilizatorul are subdiviziuni / puncte de lucru in care detine instalatii / echipamente din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, sa numeasca cate un operator RSVTI corespunzator fiecarei inspectii teritoriale ISCIR;

c) sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate instalatiile / echipamentele supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;
 
d) conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) sa tina cont de numarul de instalatii / echipamente, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;
Certificat autorizare ISCIR
autorizare-iscir
Instalatii autorizate ISCIR
autorizare-iscir