Amenzi ISCIR

RSVTI Bucuresti - ISCIR
Image

Amenzi / Contraventii , Sanctiuni si Infractiuni in domeniul ISCIR
In conformitate cu L 64 / 2008 reactualizata 17.04.2019
Image

Art. 21. – Constituie infractiune ,se intocmeste dosar penal si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu sanctiune / amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei, mentinerea / repunerea in functiune a instalatiilor / echipamentelor, dupa ce a fost oprita sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
Art. 22. – (1) Efectuarea uneia dintre activitatile prevazute la art. 8 alin. (1), fara autorizatie indiferent de circumstante , constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:

a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau se  acorda o sanctiune / amenda  de la 30.000 lei la 100.000 lei, activitatile neautorizate privitoare la instalarea, constructia sau montajul instalatiilor / echipamentelor in sectorul nuclear;
b) cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati privitoare la punerea în functiune, exploatarea, modificarea instalatiilor / echipamentelor în sectorul nuclear.
(2) Tentativa se pedepseste.
Art. 23. – (1) Scoaterea neautorizata din functiune, in totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranta si control instalate în conditiile legii, la instalatii / echipamente, fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savarsita din culpa, se intocmeste dosar penal si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei;

(3) Efectuarea verificarilor tehnice la instalatiile / echipamentele prevazute în anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizarii de functionare de catre persoane ce nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se sanctioneaza cu amenda penala de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Art. 24. – Constituie circumstante agravante comiterea uneia din faptele identificate la art. 21- 24 daca instalatiile / echipamentele sunt puse in functiune sau sunt mentinute in functiune, pentru a fi utilizate de catre persoane care executa activitati de utilitate publica.
Art. 25. – (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) si e), art. 10 lit. a), b) si e), art.12 lit. b), d), e) si f), art.14 lit. c) si e), art. 16 si art. 19 alin. (2) cu amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) si f), art. 10 lit. c), d), f) si g), art. 12 lit. a), c) si g) si art.14 lit. a), b), d) si f) cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) si d) si art. 11 cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 15 cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei. ( inclusiv lipsa operatorului RSVTI )
(2) Constituie sanctiune contraventionala complementara, suspendarea pe o perioada de  pana la 6 luni sau retragerea, dupa caz, a  avizului, autorizatiei eliberate de ISCIR.
(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal si un termen limita pentru remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.
Art. 26. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR fac mentiune despre aceasta posibilitate in procesul–verbal de constatare a contraventiei.
(3) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
(4) Contestatia se adreseaza inspectorului sef al inspectiei teritoriale de care apartine inspectorul constatator.