Despre RSVTI

Despre RSVTI Bucuresti
Image

AVV TEHNIC PROTECTOR


Suntem o societate comerciala autorizata ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor (RSVTI ).
Image
AVV TEHNIC PROTECTOR
presteaza servicii de operator RSVTI, instruire ISCIR . precum si de consultanta tehnica in domeniu prin personal propriu, profesionisti cu o vasta experienta in domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului 147 / 2006 , emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, supravegherea intretinerii si repararii instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice (ale proprietarului) cu care are contract de prestari de servicii, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare. Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate in ORDINUL 130 / 2011 inlocuieste ORD._Nr_382_2009.htm - Abrogat, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

Ne desfasuram activitatea cu preponderenta in Bucuresti si in Ilfov.

Obligatii detinator / utilizator de instalatii


In conformitate cu Ord.130 / 2011 art.40 , in afara obligatiilor prevazute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile detinatoare / utilizatoare de instalatii / echipamente din domeniul ISCIR mai au si urmatoarele obligatii specifice:
A)  - sa numeasca prin decizie interna operator RSVTI pentru toate instalatiile / echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin / utilizeaza;
B)  -  in cazul în care detinatorul / utilizatorul are subdiviziuni / puncte de lucru in care detine instalatii / echipamente din domeniul ISCIR, in raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, sa numeasca cate un operator RSVTI corespunzator fiecarei inspectii teritoriale ISCIR;
C)  -  sa identifice si sa inregistreze, impreuna cu operatorul RSVTI, toate instalatiile / echipamentele supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;
D)  -  conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) sa tina cont de numarul de instalatii / echipamente, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;

Ce spun clientii nostrii

Image