Servicii RSVTI

RSVTI Bucuresti - ISCIR
Ce inseamna Operator RSVTI?
Image
Operatorul RSVTI
Desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificare , inregistrare la ISCIR, supraveghere de activitati de intretinere , reparare si exploatare a instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si legislatia aferenta in vigoare.
Image
De ce aveti nevoie de RSVTI ?
In conformitate cu Legea 64 / 2008 reactualizata 17.04.2019 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt (conform Art. 15)
Pct. 1. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute in anexa nr. 2 pct. 1-4 si in anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 are obligatia sa le inregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita în situatia tehnica sau juridica a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.
Pct. 2. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor / echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.
Art. 25. - d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei
AVV TEHNIC PROTECTOR
Suntem o societate comerciala autorizata ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor (RSVTI ).

Ne desfasuram activitatea cu preponderenta in Bucuresti si in Ilfov.

Ce spun clientii nostrii

Image