Tarife

Tarife  RSVTI Bucuresti

Image

In functie de:

i. Numarul instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare oferim discount
ii. Complexitatea si starea tehnica a instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare in ceea ce priveste serviciile de identificare , inregistrare , supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR (operator RSVTI) .
iii. Posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara pentru autorizare functionare instalatii / echipamente in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare.
iv. Gradul de acoperire a deservirii instalatiilor / echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR si din punct de vedere al verificarii tehnice periodice fie prin personal propriu fie extern. (instruire , autorizare personal , prelungire autorizatie personal deservent,supraveghere tehnica instalatii, verificare mentenanta instalatii conform graficului de intretinere).
Pentru mai multe detalii legate de o oferta pentru serviciile de operator RSVTI

Cel mai bun raport calitate / pret !!!